Obracanie nieporęcznych i ciężkich ładunków jest często niebezpiecznym procesem i niesie za sobą ogromne ryzyko wypadku. Przy niewłaściwych manewrach, ryzyko wypadku zwiększa się: podczas nieodpowiedniego rozłożenia ładunku istnieje możliwość uszkodzenia go, a w najgorszym przypadku również obrażenia ciała operatora.

Pomocne w takich sytuacjach jest tutaj nasze urządzenie do obracania ROTOMAX®-, przy pomocy którego możecie Państwo obracać nieforemne ładunki. Podczas wykonywania prac konserwacyjnych, naprawczych obracany ładunek może zostać zatrzymany w dowolnej pozycji. Operator samodzielnie kontroluje proces zwrotny z bezpiecznej odległości przy pomocy pilota sterowania radiowego.

Urządzenia obracania ROTOMAX®- posiadają szeroki zakres zastosowań np. służą do obracania korpusów maszyn, silników okrętowych, konstrukcji stalowych, form odlewniczych w odlewniach itd.

Urządzenia do obracania ładunku w skrócie