Podróż w czasie przez historię firmy VETTER

Kilkadziesiąt lat i duże doświadczenie sprawiły, że VETTER, będąc nikim w dziedzinie dźwignic i wciągników, stał się firmą działającą na całym świecie. Na początku był dostawca dla przemysłu górniczego, a po restrukturyzacji w latach 60., szybko wyróżnił się w kręgach zawodowych, jako specjalista w zakresie żurawi obrotowych.

Związani z przeszłością –
zaangażowani w teraźniejszość –
w obliczu przyszłości!

Johann Heinrich Jung-Stilling (* 1740, † 1817)

 • Mistrz kowalstwa Arnold Vetter zakłada firmę zajmującą się naprawami w kopalniach rudy w regionie Siegerland.
 • Arnold Vetter (* 1866, † 1933)
 • Kopalnia rudy żelaza "Eisenzecher Zug" (największa głębokość 1343 m) przekształciła się z warsztatu szkoleniowego w najważniejszego klienta Arnolda Vetter’a.
 • Udany produkt: wywrotka (wagon kopalniany). W latach 1900-1954 wyprodukowano ok. 48000 egzemplarzy w wersji nitowanej.
 • Firma "Arnold Vetter - Fabrik für Eisenkonstruktionen" około 1920 r.
 • Albert Vetter (* 1892, † 1962) przejmuje firmę, jako partner zarządzający.
 • Specjalizacja w produkcji wież wyciągowych...
 • ... i klatek szybowych dla wszystkich europejskich kopalń rudy i węgla.
 • Widok fabryki w 1958 r.
 • Klaus Th. Vetter (* 1939) staje się osobiście odpowiedzialnym partnerem zarządzającym. Spadek wydobycia w kopalniach na początku lat 60. prowadzi do reorientacji firmy.
 • Pierwszy żuraw obrotowy opracowany we własnym zakresie
 • Widok fabryki Arnold Vetter KG ze stacją "Reinhold Forster"
 • Ukończenie budowy nowej hali kuźni
 • Pierwszy udział w targach (targi w Hanowerze)
 • Paleta produktów została rozszerzona o systemy suwnicowe
 • Paleta produktów została rozszerzona o urządzenia do obracania ładunków ROTOMAX®
 • Certyfikacja zgodnie z normą DIN EN ISO 9001 w dniu 18.09.1995 r.
 • Uruchomiono pierwszą internetową wersję konfiguratora żurawia dla partnerów handlowych
 • Inauguracja pierwszego etapu budowy nowej fabryki dźwignic w Haiger w dniu 22.06.2007 r. Rozpoczęcie relokacji firmy z Siegen-Eiserfeld (Nadrenia Północna-Westfalia) do Haiger (Hesja)
 • Jedna z najnowocześniejszych fabryk żurawi obrotowych w Europie jest wybudowana w Haiger w centralnej lokalizacji w kilku etapach rozbudowy, a produkcja koncentruje się w nowej lokalizacji
 • Uruchomienie nowego centrum serwisowego i szkoleniowego w Haiger
 • Przeniesienie siedziby firmy i zajęcie nowego budynku administracyjnego w lutym 2021 r.